Ekonominin 4 Farklı Tanımıyla Ekonomi Nedir?

Yorumlar · 578 Görüntüler

Ekonomi bilimi kesinlikle basit ve net bir şekilde tanımlanabilecek bir bilim dalı değildir. Ekonomi biliminin sınırları sürekli değişiyor ve buna yetişmek pek mümkün olmuyor. Tanımı için de net bir şey yok bu yüzden. Bu nedenle, ekonomistler daha çok kesin sınırları

Adam Smith

Adam Smith’in tanımına göre ekonomi servet bilimi anlamına geliyor. Adam Smith, ekonomi biliminin kurucusu olarak kabul ediliyor. Ve ona göre ekonomi bilimi, servet elde etmek için yapılan tüm çalışmalar anlamına geliyor.

Alfred Marshall

Alfred Marshall neoklasik iktisadın kurucusudur. Ekonomi bilimini ise ‘ekonomi, sonsuz olan, insan ihtiyacını var olan sınırlı kaynaklar ile karşılamasına dayalı konulardan oluşur’ sözleriyle tanımlıyor.

Knut Wicksell

Knut Wicksell İsveçli bir ekonomisttir. ‘İnsan ihtiyaçlarının tatmini olarak yapılan düzenli çalışmalara ve faaliyetlere ekonomi deniyor’ olarak tanımlıyor.

Lionel Robbins

Lionel Robbins İngiliz iktisatçıdır. ‘Ekonomi, amaçlar ile alternatif kullanım olanakları olan sınırlı kaynaklar arasındaki ilişkileri ve insanların davranışlarını inceler’ şeklinde tanımlıyor.

Yorumlar