2. Dünya Savaşı Türkiye'yi Nasıl Etkiledi?

Yorumlar · 646 Görüntüler

İkinci Dünya Savaşı, 1939-1945 yılları arasında 6 yıl kadar süren bir savaştır. 73 milyon insanın ölümüne sebep olan İkinci Dünya Savaşı, birçok Dünya ülkesi ile birlikte gerçekleşmiştir. 1941 yılında yaşanan Pearl Harbor saldırısı ile beraber Türkiye’de s

Türkiye’de 2. Dünya Savaşı ile beraber bazı bölgelerde sıkıyönetim ilan edilmiştir. Bu dönemde Türkiye’de ekmek, zeytin, şeker gibi ürünler için karne sistemi uygulanmaktaydı. Herkes belirli bir miktarda gıda alabiliyordu. Kıtlık sebebiyle düşen ekmek üretimine çare olmak için 1942 yılında sisteme konulan ekmek karnesi, herkese dengeli bir ekmek dağıtmak için oluşturulmuştur. 1942-1944 yılları arasında Varlık Vergisi çıkarılarak serveti olan gayrimüslim azınlıkların servetinin bir kısmı alınmıştır.

Bu yıllarda yaşanan ciddi ekonomik krizler, fiyatların 1 yıl içerisinde en fazla 6 kat artmasına sebep olmuştur. Tüketici enflasyonu, 1943 yılında %590 seviyelerini aşarak 2. Dünya Savaşı sırasında rekor bir yükseliş gerçekleştirmiştir. Bu dönemde reşat altını 11 liradan 39 liraya çıkmıştır. TL endeksi ise 1938 yılında 100 iken 1944 yılında 344’e ulaşarak 2. Dünya Savaşı ile beraber büyük bir ekonomik krize sebep olmuştur.

Yorumlar